Kurs" Rejestratorka medyczna"

Rejestratorka medyczna

 

Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do pracy w charakterze rejestratorki medycznej. Szkolenie przeznaczone jest dla osób, chcących pracować w branży medycznej, lubiących pracę z ludźmi.

Szkolenie kończy się uzyskaniem Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydawanego na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu obsługi programów informatycznych, opanowania zasad rozliczeń usług z NFZ, zasad komunikacji oraz organizacji pracy na stanowisku rejestratorki, podstaw psychologii, odpowiedzialności cywilnej personelu medycznego za wykonywane usługi medyczne, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej, gromadzenia i przechowywania danych wrażliwych.

Zapisz się na kurs