Kurs przygotowujący do egzaminu na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL  European Computer Driving Licence).