Kurs "Przewóz towarów niebezpiecznych, ADR: wszystkich klas (kurs podstawowy)" w ZDZ Katowice

Zyskaj wiedzę, certyfikat i pewność podczas transportu towarów niebezpiecznych. ZDZ w Katowicach zaprasza na szkolenie — przewóz towarów niebezpiecznych, ADR: wszystkich klas (kurs podstawowy).

Szkolenie ADR podstawowy; wszystkich klas jest skierowane do kierowców zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych drogą lądową. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z przepisami ADR oraz zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi transportu takich towarów.

TERMINY KURSÓW

O szkoleniu

Szkolenie ADR podstawowy; wszystkich klas obejmuje zagadnienia związane z przepisami prawnymi dotyczącymi transportu drogowego substancji niebezpiecznych, charakterystyką i właściwościami tych substancji, zasadami bezpiecznego transportu, wymogami dotyczącymi opakowań i etykietowania, procedurami awaryjnymi oraz postępowaniem w przypadku wypadku.

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu, kierowca otrzymuje zaświadczenie ADR potwierdzające jego kwalifikacje w zakresie transportu drogowego substancji niebezpiecznych. Dzięki temu może legalnie przewozić takie substancje i jest świadomy związanych z nimi zagrożeń, co zwiększa bezpieczeństwo transportu oraz bezpieczeństwo osób korzystających z dróg. Posiadanie certyfikatu ADR otwiera również szersze możliwości zatrudnienia w branży transportowej, zwłaszcza w firmach specjalizujących się w przewozie materiałów niebezpiecznych.

Zapraszamy wszystkie osoby, które:

 • Ukończyły 21 lat.
 • Posiadają prawo jazdy kategorii B, C lub C+E.
 • Spełniają wymagania określone w Ustawie o transporcie drogowym oraz Ustawie o ruchu drogowym

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • Ogólne wymagania dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.
 • Główne rodzaje zagrożeń.
 • Ochrona środowiska i kontrola przewozu odpadów.
 • Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń.
 • Postępowanie w przypadku wypadku.
 • Oznakowanie, etykiety ostrzegawcze i tablice.
 • Obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych.
 • Wyposażenie techniczne pojazdów i jego zastosowanie.
 • Zakaz łączenia różnych materiałów niebezpiecznych w jednej przesyłce.
 • Środki ostrożności podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych.
 • Odpowiedzialność cywilna, administracyjna i karna.
 • Realizacja transportu kombinowanego.
 • Manipulowanie i układanie przesyłek.
 • Ograniczenia w przejeździe przez tunele oraz postępowanie kierowcy w takiej sytuacji.
 • Ochrona towarów niebezpiecznych.
 • Udzielanie pierwszej pomocy, gaszenie pożarów oraz postępowanie w przypadku wypadku lub awarii.

Przewóz towarów niebezpiecznych to zadanie wymagające dużej odpowiedzialności, umiejętności i wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa. Dlatego ukończenie Kursu Podstawowego ADR jest niezwykle istotne zarówno dla kierowców pragnących podjąć się tego rodzaju wyzwań, jak i dla pracodawców, którzy dbają o bezpieczny transport swoich produktów.

Zdobądź uprawnienia i zapoznaj się z ofertą naszych ośrodków już teraz!

TERMINY KURSÓW