Główne menu nawigacyjne

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Uczestnik powinien posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać lub w zawodzie w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać lub:

- świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać, lub

- świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będzie nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub

- dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będzie nauczać.

Zapoznaj się z naszą ofertą:

Polecane

Bezpłatne szkolenia komputerowe dla pracujących

Nowoczesny biznes w nowoczesnym świecie. Zapraszamy na konferencję online.

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa

Dofinansowane kursy języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego...
Bielsko-Biała

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika - kursy

Kursy i egzaminy G1, G2, G3

Kurs: "Rejestratorka medyczna"

F-GAZY - EGZAMIN DLA PERSONELU
Chorzów
10.12.2021

Weryfikacja uprawnień elektroenergetycznych
Kęty
11.12.2021

Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych
Częstochowa
12.12.2021

Montaż stolarki otworowej
Gliwice
13.12.2021

Kurs: Spawanie - wszystkie metody
Chorzów
14.12.2021

Kurs: "Lakiernik samochodowy"
Katowice
15.12.2021

Szkolenie: "Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych"
Żarki
21.12.2021

Szkolenie ADR podstawowy - wszystkich klas
Katowice
27.12.2021

Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
CDUN Katowice
15.01.2022

Kurs: "Montaż rusztowań"
Tychy
17.01.2022

Zapraszamy na kursy "Kierowca operator wózków jezdniowych" w naszych ośrodkach