Konferencja "Kompetentni w zmieniającym się świecie" – Podsumowanie Wydarzenia

10.11.2023

Dnia 9 listopada 2023 roku odbyła się XIII Konferencja Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego pod hasłem "Kompetentni w zmieniającym się świecie".

Konferencja rozpoczęła się o godzinie 10:00 przez Panią Bożenę Bucką, Dyrektora ROM-E Metis w Katowicach, oraz Pana Jacka Kwiatkowskiego, Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Rozpoczęcie stanowiło doskonałą okazję do przedstawienia głównych celów i tematów konferencji.

Pierwszym prelegentem była Pani Ewa Radanowicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym. W swoim wystąpieniu zatytułowanym "Postawmy sobie kilka pytań i weźmy się do roboty. O edukacji na miarę dzisiejszych czasów" poruszyła kluczowe kwestie związane z adaptacją edukacji do współczesnych wyzwań.

Pani Magdalena Paluch, pedagog i doradca zawodowy II Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie, podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat zmian zachodzących w świecie i konieczności adaptacji do nich. Jej prelekcja "Świat się zmienia i ty się zmieniaj" stanowiła inspirujący przyczynek do refleksji nad przyszłością edukacji.

W kolejnej części konferencji odbyły się symulacje rozmów kwalifikacyjnych z udziałem uczniów, prowadzone przez doświadczonych pracodawców i rekruterów. Ta praktyczna forma warsztatów pozwoliła uczestnikom lepiej zrozumieć realia rynku pracy.

Po przerwie Pan Maciej Zegarek, doradca zawodowy w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, przedstawił zagadnienia związane z kompetencjami niezbędnymi na współczesnym rynku pracy.

Następnie Pani Małgorzata Domagała, Wiceprezes Zarządu Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM, skupiła uwagę uczestników na kompetencjach międzykulturowych jako istotnym elemencie kultury organizacji.

Ostatnią część konferencji stanowiła prezentacja oferty Branżowego Centrum Umiejętności, którą poprowadziła Pani Anna Przybył, Dyrektor Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach.

Konferencja "Kompetentni w zmieniającym się świecie" pokazała uczestnikom wiele inspiracji i nowych spojrzeń na wyzwania związane z doradztwem zawodowym w dynamicznie ewoluującym świecie. Wydarzenie stanowiło istotny wkład w rozwój edukacji i przygotowywanie młodych ludzi do skutecznego funkcjonowania na rynku pracy.