Klasyfikator złomu

Cel kursu

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy na temat towaroznawstwa złomu metali, jak również złomu stali, żeliwa, metali nie żelaznych oraz złomu użytkowego.

Sposób zakończenia kursu