Klasy patronackie GTL SA w Technikum Lotniczym

14.06.2018

12 czerwca 2018 r. w Pyrzowicach podpisane zostało Porozumienie o współpracy pomiędzy Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w zakresie kształcenia uczniów Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach

Dzięki współpracy podjęte zostaną wspólne działania w zakresie wypracowania standardów nauczania i dostosowania programów nauczania teoretycznego i praktycznego do potrzeb rynku pracy, w tym m.in. organizacja praktycznej nauki zawodu, która będzie odbywać się w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice-Pyrzowice, przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, doposażenie przez GTL S.A warsztatów Technikum Lotniczego prowadzonego przez ZDZ.

Patronatem GTL SA objęte zostaną klasy Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach, prowadzące kształcenie w zawodach:

  • technik eksploatacji portów i terminali
  • technik lotniskowych służb operacyjnych
  • technik awionik
  • technik informatyk
  • technik mechatronik

W imieniu stron Porozumienie podpisali Artur Tomasik - Prezes Zarządu  Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A i Jacek Kwiatkowski Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach