IT FITNESS TEST 2024

7.06.2024

Za nami niezwykłe wydarzenie!

W dniu 6 czerwca w siedzibie ZDZ Katowice odbył się test IT FITNESS TEST 2024

organizowany przez Branżową Organizację Pracodawców Cyfrowa Polska gospodarzem był ZDZ Katowice, którego uczniowie uczestniczyli w testowaniu cyfrowych umiejętności.

Konferencja prasowa inaugurująca Konkurs IT Fitness Test 2024 odbyła się w ZDZ Katowice z udziałem Pana Rafała Adamczyka członka Zarządu Województwa Śląskiego

Prezes Związku Polska Cyfrowa Pan Michał Kanownik przedstawił prezentację "Czym jest IT Fitness Test?". 

W ramach wydarzenia przeprowadziliśmy lekcję pokazową, która była zarazem testem kompetencji cyfrowych. Uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki, zostały wręczone nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego. Ich determinacja i wiedza są godne podziwu i stanowią inspirację dla innych.

Podczas testu nastąpiło również oficjalne wręczenie Porozumień zawartych pomiędzy Województwem Śląskim reprezentowanym przez Pana Rafała Adamczka a Związkiem Polska Cyfrowa reprezentowanym przez Pana Michała Kanownika. To partnerstwo otwiera nowe perspektywy współpracy na rzecz IT Fitness Test 2024 i jest krokiem milowym w rozwoju edukacji cyfrowej w regionie.

Zaproszeni goście wysoko ocenili doskonałą bazę IT w ZDZ Katowice, doskonałą organizację i wysokie umiejętności uczniów Technikum  Lotniczego  Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

IT Fitness test 2024 był fantastyczną okazją do zaprezentowana naszych możliwości oraz zaangażowania w rozwój kompetencji cyfrowych młodzieży.

Serdecznie dziękujemy za wybór naszej placówki do tego prestiżowego wydarzenia. 

 

 

JB