Innowacja E-sportowa w Szkołach ZDZ

Innowacja e-sportowa:

Sport elektroniczny(e-sport, ang. electronic sports) – forma rywalizacji, w której przedmiotem działań zawodników są gry komputerowe. Rywalizacja między zawodnikami (graczami) odbywa się zarówno w formie rekreacyjnej, jak i na turniejach gier komputerowych (zjawisko pro-gamingu). To ciekawe połączenie dwóch wyrazów, które na pierwszy rzut oka mogą się wykluczać. Bo sport kojarzy się z ruchem i aktywnością fizyczną, a nie z siedzeniem przed komputerem. Tymczasem w e-sporcie trzeba wykazać się lotnością umysłu, stosowaniem taktyki i wyobraźni przestrzennej oraz refleksem.

A tak rozwijają swoje pasje i umiejętności e-sportowe uczniowie naszych szkół w klasach z innowacją e-sportową: zobacz program w Dzień Dobry TVN

Zawód: Technik informatyk 351203

W trakcie nauki trzy egzaminy przed OKE na kwalifikacje

EE.08. - Montaż i eksploatacjasystemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. - Programowanie, tworzenie iadministrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Program nauczania dla zawodu technik informatyk uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:

 • umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
 • umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
 • umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
 • umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
 • umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
 • umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
 • umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
 • umiejętność pracy zespołowej.

 

 • umiejętność świadomego korzystania z komputera,  grania i trenowania gier e-sportowych;
 • wsparcie pedagogiczno-psychologiczne nie dopuszczające do uzależnienia od komputera;
 • komunikacja społeczna prowadzona w języku polskim i angielskim;
 • umiejętność współpracy w grupie;
 • umiejętność organizacji pracy indywidualnej i zespołowej;
 • doskonalenie myślenia  przestrzennego, wielowątkowego;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresorami i pracy pod presją;
 • wyszkolenie indywidualne ruchowe i taktyczne;
 • nauka prowadzenia gry.

Wybierz miasto i Zapisz się