EKO fryzjer Haircology 2016-1-PL01-KA102-023403

 

Cel projektu: podniesienie jakości EKO usług i świadomości ekologicznej poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności na europejskim poziomie w zawodzie fryzjer, nauka podstaw zawodowego języka hiszpańskiego

Rezultaty projektu:

  • wydanie broszury w wersji papierowej i elektronicznej dot. idei ekologicznej w zawodzie fryzjera,

  • wydanie ulotki z EKO zabiegami włosów do samodzielnego wykonania- Zrób to sam – DIY,

  • wzrost umiejętności zawodowych uczniów pozwalających na efektywne poruszanie się po rynku pracy,

  • uzyskanie przez uczestników certyfikatów potwierdzających odbycie stażu zawodowego, które pozwolą na międzynarodową rozpoznawalność kwalifikacji i transfer kompetencji,

  • wzrost umiejętności językowych i  mobilności uczestników stażu zawodowego.

Działanie: w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Okres realizacji: 2016-11-02 – 2017-11-01

Wartość projektu: 83 500,62 zł