Edukacja bliżej praktyki w Żarkach.

 

Projekt: Edukacja bliżej praktyki w Żarkach - przeprowadzenie prac budowlanych i zakup wyposażenia w celu stworzenia nowoczesnej pracowni do nauki zawodu operatora obrabiarek skrawających.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest inwestycja w infrastrukturę kształcenia zawodowego realizowana przez ZDZ Katowice, zlokalizowana na terenie Zespołu Szkół w Żarkach.

 

Cele projektu:

Stworzenie warunków do nauki zawodu – operator obrabiarek skrawających jak najbardziej nowoczesnych i odzwierciedlających naturalne warunki pracy u pracodawców. Inwestycja polega na przeprowadzeniu prac budowlanych w celu przystosowania pomieszczeń Szkoły pod pracownię obróbki skrawaniem oraz zakupie nowoczesnego wyposażenia.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przyczyni się do wysokiej jakości kształcenia praktycznego i pozwoli absolwentom zdobyć wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe, a tym samym odnieść sukces na rynku pracy.

 

Planowane efekty:

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia przyczyni się do wysokiej jakości kształcenia praktycznego i pozwoli absolwentom zdobyć wiedzę oraz kwalifikacje zawodowe, a tym samym odnieść sukces na rynku pracy.

 

 Założone wskaźniki:

- Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej: 15 osób

- Liczba wspartych obiektów kształcenia zawodowego: 1

 

Wartość projektu: 656 061 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 557 651,85 zł