Cyfrowy nauczyciel-multimedia w nauczaniu 2016-1-PL01-KA101-02340

 

Informacje o projekcie:

Cel projektu:  podniesienie jakości pracy szkoły poprzez nabycie nowych umiejętności i wiedzy przez nauczycieli w zakresie zastosowania nowych technologii w nauczaniu oraz zapoznanie się z nowym podejściem do pracy z uczniami ze specyficznymi problemami w uczeniu się.

Rezultaty projektu:

  • wzrost umiejętności zawodowych, zapoznanie z nowymi działaniami w zakresie zastosowania nowych technologii w nauczaniu oraz pracy z uczniem z SPE,

  • uzyskanie przez uczestników certyfikatów potwierdzających odbycie szkoleń zawodowych, które pozwolą na międzynarodową rozpoznawalność kwalifikacji i transfer kompetencji,

  • wzrost umiejętności językowych i  mobilności uczestników szkoleń zawodowych,

  • podniesienie jakości pracy szkoły, poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

     

Działanie: PO WER

Okres realizacji projektu:   15.11.2016-14.05.2018

Wartość projektu: 167 966,95 zł