Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika

Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika jest potwierdzeniem posiadania odpowiednich kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
Osoba posiadająca Certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika wykonuje zadania związane z zarządzaniem transportem osób i/lub rzeczy
w firmach zajmujących się usługami transportowymi

Aby uzyskać Certyfikat kompetencji zawodowych należy zdać egzamin sprawdzający składający się z części testowej i praktycznej. Egzamin zdaje się przed Komisją Instytutu Transportu Samochodowego.

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do egzaminu przed Komisją Instytutu Transportu Samochodowego celem uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych Przewoźnika.

 

Najbliższe terminy:

Katowice 13.12.2021 - ul. Krasińskiego 2,40-952 Katowice
tel.: 32 603-77-94, e-mail: katowice@zdz.katowice.pl

Bielsko-Biała 16.12.2021 -ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 812-53-52, e-mail: bielsko@zdz.katowice.pl

Zapraszamy!