Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

tel.: 32 603 77 26
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl
www: www.cdun.katowice.zdz.pl

Nazwa Liczba godzin Cena Planowana data rozpoczęcia
Kierownik wycieczek szkolnych 10 120 zł 24.08.2018
Zapisz się
Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 80 800 zł 6.09.2018
Zapisz się
Edukacja dorosłych 64 700 zł TRWA NABÓR
Elementy wychowania dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej w kontekście problemów i zagrożeń współczejsnej cywilizacji 18 180 zł TRWA NABÓR
Gimnastyka umysłu - metody skutecznego i szybkiego zapamiętywania 7 70 zł TRWA NABÓR
Kierownik wypoczynku dla dzieci i młodzieży 10 140 zł TRWA NABÓR
Kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej 210 1 400 zł TRWA NABÓR
Nowoczesne metody kształcenia dorosłych 40 400 zł TRWA NABÓR
Obsługa tablicy multimedialnej 5 80 zł TRWA NABÓR
Ochrona danych osobowych 6 300 zł TRWA NABÓR
Platforma Moodle – praktyczne wykorzystanie nauczania na odległość 16 160 zł TRWA NABÓR
Podstawy wiedzy z zakresu prawa oświatowego i prawa pracy 8 80 zł TRWA NABÓR
Rady Pedagogiczne 4 1 000 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 8 40 zł TRWA NABÓR
Szkolenia BHP metodą e-learningu 16 80 zł TRWA NABÓR
Szybkie czytanie i mnemotechniki 10 100 zł TRWA NABÓR
Techniki i metody negocjacji 16 150 zł TRWA NABÓR
Trening z zakresu rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych 12 150 zł TRWA NABÓR
Wolontariusz w żłobku lub klubie dziecięcym 40 360 zł TRWA NABÓR
Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży 36 230 zł TRWA NABÓR
Zasady żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych w świetle aktualnych przepisów 6 150 zł TRWA NABÓR