Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice

Centrum Doskonalenia Umiejętności Nauczycielskich Katowice
ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice (CDUN)

tel.: 32 603 77 26
tel. kom.: 605 762 860
e-mail: cdun@zdz.katowice.pl
www: www.cdun.katowice.zdz.pl

Nazwa Opis i cena kursu Planowana data rozpoczęcia
Cyberprzemoc – zjawisko i przeciwdziałanie Szczegóły TERMIN DO UZGODNIENIA
Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu Szczegóły TERMIN DO UZGODNIENIA
Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie Szczegóły TERMIN DO UZGODNIENIA
Mapy myśli i mnemotechniki Szczegóły TERMIN DO UZGODNIENIA
Obsługa tablicy multimedialnej Szczegóły TERMIN DO UZGODNIENIA
Ochrona danych osobowych (RODO) Szczegóły TERMIN DO UZGODNIENIA
Rady Pedagogiczne Szczegóły TERMIN DO UZGODNIENIA
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych w formie e-learningu Szczegóły TERMIN DO UZGODNIENIA
Szkolenie okresowe BHP dla dyrektorów szkół w formie e-learningu Szczegóły TERMIN DO UZGODNIENIA