Buongiorno - fryzjerzy i hotelarze na start - 2014-1-PL01-KA102-000923

Cele projektu:

a)   główny: podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności 20 uczniów Zespołu Szkół w Katowicach w zawodzie technik usług fryzjerskich oraz hotelarz.

b)   szczegółowe: realizacja pasji; zdobywanie dodatkowych umiejętności językowych wykraczających poza program nauczania; W przypadku hotelarzy - zapoznanie sie z kuchnią europejską (zwłaszcza włoską kuchnią regionalną ), carvingiem oraz innymi procedurami np. meldunkowymi, w przypadku fryzjerów – zdobycie umiejętności łączenia zawodu fryzjera i stylisty, co jest niezbędne do otwarcia własnej działalności gospodarczej; przygotowanie przyszłych absolwentów szkoły do nowych wymagań stawianych im przez potencjalnego pracodawcę tak w kraju jak i za granicą; poszerzenie kreatywności i otwartości na nowe trendy; zwiększenie mobilności i elastyczności w poruszaniu się na rynku pracy; podniesienie samooceny uczestników.

Okres realizacji projektu: 31.12.2014 – 30.12.2016

Grupy uczestniczące w projekcie:

Grupa I - 10 osób (technik usług fryzjerskich), miejsce odbywania praktyk – Włochy; termin: 14.02.2016 – 12.03.2016

Grupa II - 10 osób (hotelarze), miejsce odbywania praktyk – Włochy; termin: 14.02.2016 – 12.03.2016