Branżowe Centrum Umiejętności SkyPort w dziedzinie eksploatacja portów i terminali lotniczych w Katowicach otwiera się 22 lutego 2024r.

7.02.2024

W dniu 22 lutego 2024r. o godzinie 11:30 odbędzie się oficjalne otwarcie Branżowego Centrum Umiejętności SkyPort w dziedzinie eksploatacja portów i terminali lotniczych w Katowicach.

Nowa jednostka edukacyjna, jest rezultatem współpracy lidera projektu, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, z partnerami biznesowymi - Śląskim Klastrem Lotniczym oraz naukowym - Politechniką Śląską Wydziałem Transportu i Inżynierii Lotniczej. Projekt ten realizuje koncepcję centrów doskonałości zawodowej (CoVEs) a umowa na realizację projektu została podpisana w lipcu 2023r i stanowi jeden z kamieni milowych realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie eksploatacji portów i terminali lotniczych będzie otwarte dla uczniów, studentów, nauczycieli oraz pracowników portów lotniczych i umożliwi uzyskanie czy uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub w ogóle przebranżowienie się na obszar związany z eksploatacją portów i terminali.
Szczególnym wsparciem zostaną otoczone osoby pracujące lub uczące się w ramach kierunków technicznych: lotniskowych służb operacyjnych czy właśnie eksploatacji portów i terminali.

Uczestnicy będą rozwijać umiejętności z obszaru obsługi urządzeń lotniskowych, symulacji pracy na lotnisku, obsługi dronów, specjalistycznych robotów oraz programów logistycznych i magazynowych.

Projekt zakłada stworzenie nowych pracowni i laboratoriów, obejmujących obszary takie jak robotyka lotnicza, fotogrametria, teledetekcja, zarządzanie kryzysowe, szkolenia obsługi naziemnej, służby operacyjne lotnisk, eksploatacja i magazynowanie oraz obsługa dronów.

ZDZ w Katowicach jako podmiot wiodący prym w edukacji: dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych doskonale wie, jak ważna jest profesjonalna kadra. Dla nas BCU Skyport to synonim: fachowości, doświadczenia i niestandardowego podejścia w nauczaniu. Nasza kadra dydaktyczna to nauczyciele Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach, wykładowcy Politechniki Śląskiej oraz pracownicy branży lotniczej i robotyki.
Wiemy, że wiedza i praktyka czynią mistrza – dlatego nasi wykładowcy mają jedno i drugie - Razem wyszkolimy doskonałe, przyszłe kadry dla lotnictwa.

Już w pierwszym kwartale 2024 planujemy rozpocząć pierwsze szkolenia. W ofercie BCU SkyPort znajdziemy między innymi szkolenia z: modelowania, symulacji i optymalizacji systemów w branży lotniczej, szkolenie z zasad poruszania się w strefie operacyjnej lotniska, system zarządzania bezpieczeństwem na lotnisku czy pierwszej pomocy.

Otwarcie BCU SkyPort to inwestycja w przyszłość edukacji i branży lotniczej przyczyniająca się do rozwoju kompetencji młodych adeptów i zwiększenia potencjału regionu śląskiego w obszarze eksploatacji portów i terminali lotniczych.