Agencja Zatrudnienia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

W 1993 roku w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Katowicach powstało Biuro Pośrednictwa Pracy "Profesja" - obecnie Agencja Zatrudnienia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Jej zadaniem jest wyszukiwanie miejsc pracy dla osób bezrobotnych, głównie absolwentów szkół i kursów organizowanych przez Zakład. Agencja prowadzi również poradnictwo zawodowe, które ma ułatwić zdobywanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych osobom bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy.

 

Zapraszamy do naszej agencji w Katowicach, ul. Krasińskiego 2 (tel.: 32 603-77-30).

 

 

Informacje o agencjach pośrednictwa pracy na terenie kraju i agencjach poradnictwa zawodowego w serwisie informacyjnym www.kraz.praca.gov.pl

 

Informacje dla pracodawców:

 • przyjmujemy oferty pracy różnego rodzaju: na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło; jesteśmy zainteresowani ofertami pracy stałej, sezonowej, dodatkowej;
 • prowadzimy rekrutację pracowników wykorzystując własne bazy danych o osobach zainteresowanych podjęciem pracy;
 • określamy kompetencje kandydatów do pracy kierując się wymaganiami stawianymi przez pracodawcę;
 • świadczymy usługi z zakresu doradztwa i szkolenia m. in. na rzecz osób przewidzianych do zwolnień;
 • ścisłe powiązanie z ośrodkami kształcenia zawodowego umożliwia nam indywidualne przygotowanie kandydatów do pracy zgodnie z konkretnymi potrzebami pracodawców.

 

W ofercie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: stanowisko, wymagane kwalifikacje i umiejętności, dyspozycyjność, miejsce wykonywania pracy, rodzaj i warunki zatrudnienia: np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło itp. opis stanowiska pracy, godziny pracy, ewentualna data rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie (podstawowe, premia), nazwa i adres pracodawcy, telefon/fax/e-mail, osoba do kontaktów, dodatkowe informacje.

 

Oferty można przesyłać na adres: katowice.profesja@zdz.katowice.pl.

 

Informacje dla osób poszukujących pracy:

 • dajemy możliwość korzystania z ofert pracy będących w dyspozycji BPP "Profesja";
 • przyjmujemy ankiety osobowe oraz CV w celu udostępniania pracodawcom zainteresowanym zatrudnieniem danej osoby;
 • dajemy możliwość skorzystania z doradztwa zawodowego, m. in. z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy; wyboru nowego zawodu, kwalifikacji.

 

W ofercie osoby poszukującej pracy powinny znaleźć się następujące informacje:

 • Poszukuję pracy na stanowisku i w zawodzie:
 • Wykształcenie i nazwa ukończonej szkoły:
 • Ukończone kursy:
 • Doświadczenie zawodowe:
 • Posiadane umiejętności, certyfikaty, uprawnienia:
  - języki obce:
  - obsługa komputera:
  - prawo jazdy:
  - inne:
 • Predyspozycje:
 • Dodatkowe informacje
 • Nazwisko i imię:
 • Data urodzenia:
 • Adres zamieszkania:
 • Adres do korespondencji:
 • Kontakt ze mną (telefon, poczta elektroniczna):
 • Oświadczenie o przetwarzaniu danych: Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przetwarzaniu moich danych osobowych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w celu pośrednictwa pracy, o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także o dobrowolności podania moich danych osobowych. Wyrażam zgodę na przechowywanie i udostępnianie moich danych osobowych potencjalnemu pracodawcy przez Agencję Zatrudnienia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. Ust. Nr 133 poz. 833)

 

Oferty można przesyłać na adres: katowice.profesja@zdz.katowice.pl.

 

Czytaj więcej: