Bezpłatne warsztaty informacyjne - " Praca z EURESem – Twoim sukcesem!"

Bezpłatne warsztaty informacyjne - "Praca z EURESem – Twoim sukcesem!"

 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zaprasza na bezpłatne warsztaty informacyjne dla przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego w ramach projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy / Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia - projekty pozakonkursowe EURES.

Beneficjentem i realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

 

W warsztatach nie mogą wziąć udziału przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego, którzy byli uczestnikami projektu pozakonkursowego pn.: Praca z EURESem – Twoim sukcesem! w roku 2018.

Liczba uczestników w grupie wynosi 20 osób reprezentujących 10 firm tj. 2 osoby reprezentują 1 firmę. Firmy i osoby nie mogą się powtarzać.

Ramowy zakres tematyczny warsztatów informacyjnych dla przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego obejmuje następujące zagadnienia i trwa 6 godzin:

1. Bazy ofert pracy: - Centralna Baza Ofert Pracy: www.oferty.praca.gov.pl oraz portal EURES Komisji Europejskiej: www.eures.europa.eu (rejestracja, instrukcja obsługi, bieżące korzystanie) (1 godzina).

2. CV – format EUROPASS - jak czytać - jak korzystać? (1 godzina).

3. Przygotowanie i publikacja oferty pracy - rekrutacja obcokrajowców (1 godzina).

4. Międzynarodowa współpraca przedsiębiorstw z publicznymi służbami zatrudnienia (1 godzina).

5. Przepisy dot. zatrudniania cudzoziemców (2 godziny).

 

Zajęcia prowadzą trenerzy mający bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu rynku pracy, procedur i zasad legalnego zatrudniania obcokrajowców w Polsce oraz posiadają wieloletni staż jako eksperci rynku pracy.

 

Bliższe informacje i zapisy w ośrodkach kształcenia ZDZ zlokalizowanych w województwie ślaskim:

 

Centrum Kształcenia Zawodowego w Bytomiu Piekary - 26.11.2019, Bytom - 27.11.2019, Ruda Śląska - 28.11.2019
ul. Powstańców Śląskich 6, 41 902 Bytom
tel.: 32 281 43 37, 697-818-591
e-mail: bytom@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.bytom.zdz.pl

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chorzowie Świętochłowice - 03.12.2019, Chorzów - 04.12.2019
ul. Hajducka 21, 41-500 Chorzów
tel.: 32 241 25 14
e-mail: chorzow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.chorzow.zdz.pl

Centrum Kształcenia Zawodowego w Rybniku Jastrzębie-Zdrój - 22.11.2019, Żory - 29.11.2019
ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik
tel.: 32 433 26 00
e-mail: rybnik@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.rybnik.zdz.pl

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania