Bez barier

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja

 

Projekt skierowany był do 60 bezrobotnych osób niepełnosprawnych w wieku 18-64 lata, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gliwicach (30 osób) oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu (30 osób).

 

Projekt zakłada realizację następujących działań:

  1. Przygotowanie Indywidualnych Planów Działania dla wszystkich uczestniczek / uczestników projektu
  2. Realizacja usług z zakresu poradnictwa zawodowego
  3. Realizacja poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego względem uczestników projektu
  4. Udział uczestników projektu w szkoleniach zawodowych
  5. Udział 50% uczestników, tj. 30 osób w 6-miesięcznych stażach u pracodawców
  6. Realizacja szkoleń pn. „Aktywny na rynku pracy”
  7. Pośrednictwo pracy

 Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Gliwicach oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Zabrzu.

 

Informacje i zapisy:

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Gliwicach z siedzibą w Zabrzu

Park Hutniczy 13, 41-800 Zabrze
tel:  32 231-11-81 (Gliwice), 32 271 10 58 (Zabrze)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach

Plac Inwalidów Wojennych 12
44-100 Gliwice

tel. 32 231 18 41

 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

ul. Roosevelta 40a
41-800 Zabrze

tel. 32 277 90 00

 

 

Więcej o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki na stronie www.efs.gov.pl