Aktywni dla zdrowia 2016-1-PL01-KA102-023399

Informacje o projekcie:

Cel projektu: nabycie umiejętności kluczowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom  chorym, niepełnosprawnym i poszkodowanym oraz pomoc w przezwyciężeniu niepełnosprawności wynikającej z wieku i stanu zdrowia 

Rezultaty projektu:

  • realizacja Europejskiego Planu Rozwoju ZDZ Katowice i szkoły,

  • wzrost umiejętności językowych i mobilności uczestników stażu zawodowego,

  • uzyskanie certyfikatów potwierdzających  odbycie stażu zawodowego, które pozwolą na międzynarodową rozpoznawalność kwalifikacji i transfer kompetencji

Działanie: w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Okres realizacji: 01.06.2016r.- 31.05.2017r. 

Wartość projektu/wartość cząstkowa na 2016: 19770,00