V Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów

24.11.2023

W dniu 24 listopada miały miejsce V Śląskie Dni Lotnictwa i Dronów.

Inicjatywa ta miała na celu stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, przyczyniając się do dalszego rozwoju branży lotnictwa i dronów. Podczas prelekcji i wystąpień wielokrotnie podkreślano rolę innowacji, współpracy międzysektorowej oraz polskiego wkładu w światowe osiągnięcia lotnicze i dronowe.

ZDZ Katowice było reprezentowane przez Pana Jacka Kwiatkowskiego - Prezesa ZDZ Katowice, Panią Halinę Kasznię - I Wiceprezesa ZDZ Katowice i Panią Annę Przybył - Dyrektora Technikum Lotniczego w Katowicach. ZDZ Katowice uczestniczyło w dyskusji, skoncentrowanej na "Branżowym Centrum Umiejętności w obszarze: eksploatacja portów i terminali lotniczych".

ZDZ Katowice uczestniczyło w dyskusji skoncentrowanej na "Branżowym Centrum Umiejętności w obszarze: eksploatacja portów i terminali lotniczych". W dyskusji uczestniczyli również: Dr hab. inż. Jarosław Kozuba - Prof. PŚ, Dyrektor Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej z Politechniki Śląskiej, Jarosław Bulanda - Wiceprezes i Dyrektor Zarządzający Śląskiego Klastra Lotniczego, oraz Krzysztof Krystowski - Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego.

Branżowe Centrum Umiejętności (BCU), jako nowa jednostka edukacyjna w systemie edukacji, umożliwi młodzieży i dorosłym poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie praktycznych umiejętności i kwalifikacji związanych z branżą lotniczą. Utworzenie BCU stanowi kamień milowy realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Głównym celem Centrum będzie przygotowanie młodzieży do wykonywania zawodów związanych z eksploatacją portów i terminali lotniczych. Branżowe Centrum Umiejętności w Eksploatacji Portów i Terminali Lotniczych będzie dostępne dla uczniów, studentów, nauczycieli oraz pracowników portów lotniczych. Uczestnicy Centrum będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności w obszarze obsługi urządzeń lotniskowych oraz wykonywania symulacji pracy na lotnisku. Planowane są szkolenia związane z obsługą dronów, specjalistycznymi robotami, programami logistycznymi i magazynowymi, oraz zajęcia praktyczne na płycie lotniskowej. Projekt zakłada rozbudowę bazy oraz stworzenie nowych pracowni i laboratoriów, w tym laboratoriów robotyki lotniczej oraz fotogrametrii i teledetekcji. Pracownie obejmować będą obszary zarządzania kryzysowego, szkoleń obsługi naziemnej, służb operacyjnych lotnisk, eksploatacji i magazynowania oraz obsługi dronów. Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Śląski Klaster Lotniczy oraz Politechniką Śląską w Gliwicach - Wydział Transportu.

Zapraszamy do oglądania transmisji  z V Śląskiego Dnia Lotnictwa i Dronów:

Autor T.K