Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich - II etap okręgowy w Technikum ZDZ Katowice

1.03.2023

Z Przyjemnością informujemy, że Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach zostało współorganizatorem II etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich. 

Warto korzystać z wielu form i możliwości weryfikacji poziomu naszej wiedzy. Tak właśnie jest w przypadku Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich. To ciekawe przedsięwzięcie edukacyjne mające na celu podnoszenie jakości kształcenia zawodowego.

Ponadto jest to badanie efektywności pracy wynikające m.in. z zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników z branży fryzjerskiej. Wprowadzony tu trójstopniowy system współzawodnictwa daje jeszcze szersze możliwości, bo będzie miejscem integrującym uczniów i nauczycieli z całej Polski. Warto także podkreślić, iż takie działanie sprzyja wymianie doświadczeń i doskonaleniu warsztatu zawodowego nauczycieli.

 

Zmagania toczyć się będą 15 marca w naszym Katowickim Technikum, a wszystkim jej uczestnikom już dziś życzymy powodzenia!

Organizatorami II Etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich są Stowarzyszenie Rozwoju Sztuki Fryzjerskiej oraz Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach
Sponsorami II etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich zostali ZDZ Katowice oraz Elgon Polska
Partnerem II Etapu Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Fryzjerskich jest Stępień Kosmetyka i Fryzjerstwo