Konferencja "Oferta edukacyjna a potrzeby rynku pracy powiatu myszkowskiego"

25.01.2018

W dniu 25 stycznia br. w Zespole Szkół w Żarkach ZDZ Katowice odbyła się  konferencja pn. "Oferta edukacyjna a potrzeby rynku pracy powiatu myszkowskiego".

W spotkaniu wzięli udział: przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Myszkowie, Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Myszkowie, kierownik Zespołu Kuratorów w Myszkowie, przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia w Myszkowie, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej w Myszkowie, pracodawcy branży metalowej i budowlanej (POLREM, METAL-SYSTEM i OBRO-METAL) oraz dyrektorzy, wychowawcy i doradcy zawodowi szkół podstawowych i gimnazjów powiatu myszkowskiego. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach reprezentowała Pani Halina Kasznia - I Wiceprezes Zarządu.

            Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację lokalnego rynku pracy, a w oparciu o barometr zawodów na rok 2018 przedstawiono zawody deficytowe i nadwyżkowe. Pracodawcy zwrócili uwagę zebranych na trudności w zdobyciu wykwalifikowanych pracowników w branży metalowej i budowlanej. Stwierdzono, że należy prowadzić działania zmierzające do przełamywania streotypów w zakresie wyboru ścieżek rozwoju zawodowego przez młodzież. Dużą rolę w tym zakresie mają do wypełnienia doradcy zawodowi pracujący bezpośrednio z uczniami klas trzecich gimnazjalnych oraz wychowawcy. Wszelkie działania powinny zwiększać świadomość uczniów i ich rodziców, że obecnie konkretny zawód zdobyty w branżowej szkole I stopnia i dodatkowe umiejętności uzyskane podczas kursów dają większą szansę na znalezienie pracy. 

                Po wystąpieniach gości i dyskusji uczestnicy spotkania zwiedzili szkołę oraz pracownie praktycznej nauki zawodu: kosmetyczno-fryzjerską, gastronomiczną, obrabiarek sterowanych numerycznie oraz poligon budowlany. Uczniowie mieli okazję zaprezentować swoje praktyczne umiejętności zawodowe. Poczęstunek dla gości przygotowali uczniowie kształcący sie w zawodzie kucharz.