Wykaz szkół i kierunków kształcenia

AKTUALNIE, Z POWODU BRAKU MOŻLIWOŚCI OSOBISTEGO ZGŁOSZENIA SIĘ DO SEKRETARIATÓW NASZYCH SZKÓŁ,

URUCHOMILIŚMY REKRUTACJĘ ONLINE

POZNAJ NASZĄ OFERTĘ NA ROK SZKOLNY 2020/2021! WYBIERZ NASZĄ SZKOŁĘ!

WYKAZ SZKÓŁ ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KATOWICE

Placówka Szkoła Kierunek/Zawód  
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie

ul. Rynek 12, 34-120 Andrychów
tel.: 33 / 875-20-13
tel. kom: 691 727 373
www: szkoly.andrychow.zdz.pl
e-mail: s-andrychow@zdz.katowice.pl

Liceum Ogólnokształcące

 • Kształcenie ogólne ze specjalnością kosmetyczną
Zapisz się
Zespół Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego

ul. Dworkowa 5, 43-300 Bielsko-Biała
tel.: 33 / 814-49-98
tel. kom: 697 818 587
www: szkoly.bielsko.zdz.pl
e-mail: s-bielsko@zdz.katowice.pl

Liceum Ogólnokształcące

 • Kształcenie ogólne ze specjalnością e-sportową
 • Kształcenie ogólne ze specjalnością podstawy elektroniki i robotyki
 • Kształcenie ogólne ze specjalnością realizacja dźwięku
Zapisz się
Zespół Szkół w Bytomiu

ul. Powstańców Śląskich 6, 41-902 Bytom
tel.: 32 / 286-96-31
tel. kom: 697 818 592
www: szkoly.bytom.zdz.pl
e-mail: s-bytom@zdz.katowice.pl

Liceum Ogólnokształcące

 • Kształcenie ogólne - klasa mundurowa
 • Kształcenie ogólne ze specjalnością gastronomiczną - NOWOŚĆ
 • Kształcenie ogólne ze specjalnością kosmetyczną
Zapisz się
Zespół Szkół w Cieszynie

ul. Kochanowskiego 8, 43-400 Cieszyn
tel.: 33 / 852 23 43 lub 697 818 604
tel. kom: 697 818 604
www: szkoly.cieszyn.zdz.pl
e-mail: s-cieszyn@zdz.katowice.pl

Liceum Sztuk Plastycznych

 • Plastyk spec. techniki graficzne
Zapisz się
Zespół Szkół im. Wisławy Szymborskiej w Częstochowie

ul. Jagiellońska 141, 42-202 Częstochowa
tel.: 34 / 365-88-53
tel. kom: 697 818 624
www: szkoly.czestochowa.zdz.pl
e-mail: s-czest@zdz.katowice.pl

Liceum Ogólnokształcące

 • Kształcenie ogólne - klasa mundurowa: wojskowo-policyjna ze spec. cyberbezpieczeństwo Państwa
Zapisz się
Zespół Szkół w Katowicach

ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice
tel.: 32 / 353 01 23
tel. kom: 516 674 350
www: technikum.lotnicze.zdz.pl
e-mail: s-lot@zdz.katowice.pl

Akademickie Liceum Ogólnokształcące

 • Kształcenie ogólne - profil lingwistyczny - NOWOŚĆ
 • Kształcenie ogólne - profil matematyczno-informatyczny - NOWOŚĆ
Zapisz się
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Andrychowie - Szkoły w Kętach

ul. Żwirki i Wigury 27b, 32-650 Kęty
tel.: 33 / 845-31-06
tel. kom: 697 818 645
www: szkoly.kety.zdz.pl
e-mail: s-kety@zdz.katowice.pl

Liceum Ogólnokształcące

 • Kształcenie ogólne - klasa mundurowa
 • Kształcenie ogólne ze specjalnością kosmetyczną
Zapisz się
Zespół Szkół w Olkuszu

ul. Fr. Nullo 20, 32-300 Olkusz
tel.: 32 / 643-16-55
tel. kom: 697 818 698
www: szkoly.olkusz.zdz.pl
e-mail: s-olkusz@zdz.katowice.pl

Liceum Ogólnokształcące

 • Kształcenie ogólne - klasa mundurowa
Zapisz się
Zespół Szkół w Rybniku

ul. Klasztorna 14, 44-200 Rybnik
tel.: 32 / 423-78-80
tel. kom: 697 818 713
www: szkoly.rybnik.zdz.pl
e-mail: s-rybnik@zdz.katowice.pl

Liceum Ogólnokształcące

 • Kształcenie ogólne - klasa mundurowa
 • Kształcenie ogólne - profil biologiczno-chemiczny
Zapisz się
Zespół Szkół w Sosnowcu

ul. H. Sienkiewicza 25, 41-200 Sosnowiec
tel.: 32 / 266-49-05
tel. kom: 697 818 729
www: szkoly.sosnowiec.zdz.pl
e-mail: s-sosnowiec@zdz.katowice.pl

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

 • kształcenie ogólne z językiem angielskim - NOWOŚĆ
Zapisz się
Zespół Szkół w Trzebini

ul. Lipcowa 50, 32-540 Trzebinia
tel.: 609-729-800
www: szkoly.trzebinia.zdz.pl
e-mail: s-trzebinia@zdz.katowice.pl

Szkoła Podstawowa
z Oddziałami Przysposabiającymi
do Pracy

 • klasa 7
Zapisz się
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Tychach

ul. Budowlanych 156, 43-100 Tychy
tel.: 32 / 327-08-80
tel. kom: 697 818 739
www: szkoly.tychy.zdz.pl
e-mail: s-tychy@zdz.katowice.pl

Liceum Ogólnokształcące

 • Kształcenie ogólne - klasa mundurowa
 • Kształcenie ogólne - klasa mundurowa: policyjna
 • Kształcenie ogólne - klasa sportowa ze specjalnością siatkówka dziewcząt i chłopców - NOWOŚĆ
Zapisz się

Liceum Sztuk Plastycznych

 • Plastyk ze specjalnością techniki graficzne - specjalizacja projektowanie graficzne - NOWOŚĆ
Zapisz się