Szkolenie przygotowujące do odnowienia uprawnień elektroenergetycznych (G1)