Szkolenie okresowe BHP dla pracowników szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych w formie e-learningu