Spawanie metodą TIG – złącza ze spoinami pachwinowymi (141)