Spawanie metodą TIG – złącza ze spoinami czołowymi rur (141)