Spawanie metodą TIG – złącza ze spoinami czołowymi blach (141)