Spawanie metodą MIG – złącza ze spoinami czołowymi rur (131)