Spawanie metodą MIG – złącza ze spoinami czołowymi blach (131)