Spawanie metodą MAG – złącza ze spoinami pachwinowymi (135)