Spawanie metodą MAG – złącza ze spoinami czołowymi blach (135)