Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) – złącza ze spoinami czołowymi rur (311)