Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) – złącza ze spoinami czołowymi blach (311)