Spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe) – złącza ze spoinami czołowymi blach (311)

Gdzie jest dostępny kurs Planowana data rozpoczęcia
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Skoczowie
ul. Cieszyńska 25, 43-430 Skoczów

tel.: 33 853 03 51
tel. kom.: 697 818 722
e-mail: skoczow@zdz.katowice.pl
www: www.kursy.skoczow.zdz.pl
Szczegóły 17.01.2022
Zapisz się