Spawanie elektryczne blach i rur (elektrodami otulonymi) – złącza ze spoinami pachwinowymi (111)