Śląska Nagroda Jakości dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego Katowice

W dniu 7 maja br. podczas uroczystej Gali z okazji Święta Europy zostały wręczone nagrody XVII edycji Konkursu Śląska Nagroda Jakości oraz certyfikaty Programu Stawiamy na Jakość. Nagrodzonych wyróżnili m.in. Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa, Wojewoda Śląski – Piotr Litwa, Przewodniczący Sejmiku Śląskiego – Grzegorz Wolnik oraz Janusz Steinhoff – Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Wśród laureatów nagród zespołowych znalazł się Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, który otrzymał Śląską Nagrodę Jakości w kategorii instytucji edukacyjnych. To zaszczytne wyróżnienie dla Zakładu odebrali Prezes Zarządu – Jacek Kwiatkowski oraz I Wiceprezes Zarządu, Pełnomocnik ds. Jakości – Janusz Dubiel.

To kolejny nasz sukces. Śląska Nagroda Jakości jest jedynym, organizowanym w regionie Konkursem, którego ideą jest przede wszystkim obiektywna i rzetelna ocena wdrożonych rozwiązań organizacyjno-systemowych. 

Więcej na stronie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego