Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas (ADR podstawowy)