Projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL w zakresie Działania 8.3 Infrastruktura kształcenia

Projekty
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego WSL
w zakresie Działania 8.3
Infrastruktura kształcenia
ustawicznego


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Z przyjemnością informujemy Państwa, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach po raz pierwszy uzyskał dofinansowanie na realizację dwóch projektów w zakresie Działania 8.3 Infrastruktura kształcenia ustawicznego RPO WSL na lata 2007-2013:

Ww. Projekty zrealizowano do 30.06.2010.