Główne menu nawigacyjne

Biuro Pośrednictwa Pracy Profesja

Biuro Pośrednictwa Pracy Profesja posiada wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia uprawniający do świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego nr 723.

Zapraszamy wszystkie osoby poszukujące pracy, potrzebujące porady doradcy zawodowego jak również poradnictwa zawodowego. Nasza działalność w tym zakresie jest prowadzona nieodpłatnie.

Do współpracy zapraszamy również pracodawców.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Biuro Pośrednictwa Pracy "Profesja"

ul. Krasińskiego 2
40-952 Katowice


Paginacja

Polecane

Kurs"Przygotowanie do uzyskania uprawnień elektroenergetycznych do 1kV (SEP)"
Katowice
18.11.2019

Bezpłatne kursy w ramach projektu "Postaw na nowe kwalifikacje zawodowe!"

Projekt pilotażowy - Ośrodek Rehabilitacji Kompleksowej

Darmowy kurs dla osób bezrobotnych
"Krój i szycie"
Katowice

Pracownik do spraw kadrowych i płacowych
Zabrze
09.11.2019

Kursy na operatorów koparki, ładowarki, koparko-ładowarki klasa III
Katowice
09.11.2019

Wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży
Pszczyna
13.11.2019

ADR - Przewóz materiałów niebezpiecznych wszystkich klas
Żywiec
14.11.2019

Szkolenie dotyczące wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych
Częstochowa
14.11.2019

Kurs "Grafika komputerowa"
Pszczyna
15.11.2019

Szkolenie F-Gazowe
Chorzów
18.11.2019

Kurs: "Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym"
Tychy
18.11.2019

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Katowice
21.11.2019

Kurs: "Instalator systemów fotowoltaicznych"
Chorzów
21.11.2019

Szkolenie kierowców i konwojentów zat. przy transporcie zwierząt
Ustroń
23.11.2019

Kurs "Montaż rusztowań budowlano - montażowych metalowych
Tychy
02.12.2019