Porozumienie o współpracy z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej

28.05.2018

23 maja 2018 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach oraz Akademia WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podpisały Porozumienie o współpracy, w ramach którego realizowane będą wspólne działania w obszarze promocji kształcenia praktycznego, pozyskiwania partnerów rynku pracy i gospodarki na rzecz kształcenia zawodowego, wspólnego aplikowania o fundusze na realizację projektów krajowych i europejskich, kształcenia ustawicznego pracowników i studentów WSB, wzajemnego promowania oferty szkoleniowej.

Patronatem WSB objęte zostaną klasy realizujące kształcenie w zawodach: technik informatyk, technik logistyk i technik spedytor, prowadzące w szkołach ZDZ w Katowicach tzw. "klasy akademickie"

Porozumienie podpisali Rektor prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz oraz Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach Jacek Kwiatkowski.

W ramach współpracy i patronatu Akademia WSB będzie m.in. wspierała proces organizacji miejsc praktyk dla uczniów szkól ZDZ, prowadziła dodatkowe zajęcia specjalistyczne z tematyki zgodnej z profilem klas objętych patronatem. Obie strony będą współorganizować konkursy zawodowe dla uczniów klas objętych patronatem. Ponadto podjęta została decyzja o wspólnym prowadzeniu studiów podyplomowych w siedzibie ZDZ w Katowicach.