Otwarcie Nowej Sali Gimnastycznej w Zespole Szkół w Częstochowie

15.09.2023

W dniu 14 września 2023 roku o godzinie 12:00 w Zespole Szkół w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 141, odbyło się oficjalne otwarcie nowo wybudowanej Sali Gimnastycznej.

To wydarzenie przyciągnęło uwagę licznych gości, w tym znakomitych przedstawicieli świata polityki, służb mundurowych oraz innych instytucji, które wspierały ten projekt.

Wydarzenie rozpoczęto od uroczystego przecięcia wstęgi przez Pana Jacka Kwiatkowskiego – Prezesa Zarządu ZDZ Katowice oraz Prezydenta Miasta Częstochowy – Pana Krzysztofa Matyjaszczyka. Następnie wprowadzono sztandary, a całość rozpoczęto od wspólnego odśpiewania hymnu państwowego.

Wśród zaproszonych gości byli Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - Pan Andrzej Szewiński i Pan Mariusz Trepka, Prezydent Miasta Częstochowy – Pan Krzysztof Matyjaszczyk. Nie zabrakło również przedstawicieli służb mundurowych w tym Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie – insp. Dariusza Kiedrzyna oraz osób reprezentujących zaprzyjaźnione Zakłady Doskonalenia Zawodowego: Prezes Zarządu ZDZ Łódź – Pani Katarzyna GrabowieckaPrezes Zarządu ZDZ Kraków – Pan Piotr Chudy oraz Wiceprezes Zarządu ZDZ Kielce – Pan Dariusz Wątroba

W trakcie uroczystości Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, Pan Jacek Kwiatkowski, wygłosił inspirujące wystąpienie, w którym podziękował wszystkim zaangażowanym osobom, które przyczyniły się do powstania nowej Sali Gimnastycznej.

Następnie przyszedł czas na wręczenie zasłużonym osobom odznak "Za Zasługi dla ZDZ". Pan Dariusz Czyżewski – kierownik Zespołu Administracji i Inwestycji, otrzymał Rubinową Odznakę za wniesienie szczególnego wkładu w rozwój bazy dydaktycznej, wykazując szczególną troskę o zapewnienie wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa, funkcjonalności, innowacyjności i estetyki, a także dbając o dostosowanie obiektów Zakładu do potrzeb osób z niepełnosprawnych.  Dzięki jego zaangażowaniu i staraniom w ZDZ Katowice wykonano szereg inwestycji, nad którymi sprawował bezpośredni nadzór.

Złote Odznaki trafiły do:

  • Pana Grzegorza Kozubka, właściciela firmy budowlanej Grzegorz Kozubek SYSTEM, który jako wykonawca zadania inwestycyjnego sprawnie zakończył budowę miesiąc przed terminem,
  • Pana Ryszarda Ogiewy, Inspektora Nadzoru Budowlanego,
  • Pana Franciszka Pietraszko, właściciela firmy Auto Frank-Cars, który współpracuje z jednostką organizacyjną Zakładu w Częstochowie od 18 lat. Dzięki zacieśnieniu współpracy w ostatnim czasie możliwe stało się sprawne przeprowadzenie zadania inwestycyjnego budowy sali gimnastycznej.
  • Pana Andrzeja Sandera, który wykonał projekt techniczny i pełnił nadzór autorski nad budową.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych gości. Prezydent Miasta Częstochowy - Krzysztof Matyjaszczyk oraz posłowie Andrzej Szewiński i Mariusz Trepka podzielili się swoimi refleksjami na temat znaczenia nowej Sali Gimnastycznej dla społeczności lokalnej, oraz przyszłych pokoleń.

Uroczystość uświetniła część artystyczna, w której wystąpiła Lena Świeboda, absolwentka Zespołu Szkół w Częstochowie, wykonując między innymi utwór wokalny piosenkarki Sanah - „Nic Dwa razy (W.Szymborska)”. Następnie, Sofia Chorna zaprezentowała pokaz gimnastyki akrobatycznej, zachwycając publiczność swoimi umiejętnościami. Nie zabrakło również pokazów sportowych klubu Taekwondo Częstochowa Luks "Kantor" oraz klubu Karate Tradycyjnego Częstochowa.

Oficjalna część uroczystości zakończyła się o godzinie 13:00, a sztandary zostały wyprowadzone. Goście zostali zaproszeni do wspólnego zdjęcia i na catering, gdzie mogli kontynuować rozmowy i celebrować otwarcie nowej Sali Gimnastycznej.

To wyjątkowe wydarzenie nie tylko jest istotnym krokiem w rozwoju placówki edukacyjnej, ale także staje się miejscem, gdzie młodzież i społeczność lokalna będzie mogła rozwijać swoje umiejętności sportowe i prowadzić zdrowy tryb życia.