Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew w zakresie III klasy uprawnień