Napełnianie zbiorników przenośnych (na­czyń ciśnieniowych) o pojemności powyżej 350 cm3