Hiszpańskie smaki 2016-1-PL01-KA102-023400

Informacje o projekcie:

Cel projektu: podniesienie kompetencji w zakresie przedsiębiorczości poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności 10 uczniów  Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żywcu - kierunek kucharz

Rezultaty projektu:

  • wzrost umiejętności zawodowych uczniów pozwalających na efektywne poruszanie się po rynku pracy,

  • wydanie uczestnikom projektu certyfikatów  potwierdzających odbycie stażu zawodowego, które pozwolą na międzynarodową rozpoznawalność kwalifikacji i transfer kompetencji,

  • wzrost umiejętności językowych i  mobilności uczestników stażu zawodowego

 

Działanie: w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Okres realizacji: 01.12.2016-30.11.2017

Wartość projektu: 91 993,00 PLN