Handel

Kursy

Nazwa kursu Cel
Akwizytor Szkolenie ma na celu nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania czynności typowych dla zawodu akwizytora, w tym dotycząnych m.in.: podstaw prawnych sprzedaży akwizycyjnej; metod przekonywania, perswazji, reklamy, propagandy; sposobów wywoływania zmian postaw w sytuacji kupna-sprzedaży; wiedzy towaroznawczej.
Aranżacja witryn sklepowych Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych
z zakresu aranżacji witryn sklepowych oraz wykształcenie podstawowych umiejętności planowania i stylizowania witryn o różnym przeznaczeniu.
Dostawca - Kurier Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania obowiązków Dostawcy - Kuriera.
Słuchacze nabędą wiedzę związaną z obsługą klienta, zasadami funkcjonowania firmy kurierskiej i obowiązującymi w niej procedurami, dystrybucją przesyłek oraz topografią.
Fakturowanie komputerowe Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania operacji fakturowania komputerowego, w tym: zapoznanie z obsługą programu i przygotowaniem do wystawiania faktur poprzez wprowadzenie danych firmy, kontrahentów, towarów i usług; zapoznanie z zasadami wystawiania faktur, faktur korygujących oraz faktur proforma; zapozanie z zasadami ewidencjonowania faktur.
Komputerowa obsługa sklepu i magazynu Nabycie umiejętności z zakresu m.in.: obsługi komputera w zakresie programów stosowanych w działalności handlowej; obsługi kas fikalnych; poznanie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem sklepu i magazynu.
Magazynier / Hurtownik (specjalność do wyboru) Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu Magazyniera i/lub Hurtownika - w zakresie: przyjęcia odpowiedzialności materialnej; przyjmowania, przechowywania i wydawania towarów zgodnie z najnowszymi rozwiązaniami techniki i technologii magazynowej; sporządzania dokumentów magazynowych, prowadzenia ewidencji ruchu i stanu zapasów oraz wykonywania inwentaryzacji przy wspomaganiu komputerowym; kierowania działalnością magazynu i personelu magazynowego zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Liczba godzin uzależniona jest od wybranej specjalności kursowej
Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych Nabycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie: doboru odpowiedniego sprzętu w zależności od specyfiki, organizacji i wielkości danego punktu sprzedaży; zasad zastosowanie kas fiskalnych w placówkach handlowych; obsługi kas fiskalnych; oraz wykorzystania urządzeń rejestrujących do celów rozliczeniowych.
Obsługa stacji paliw płynnych (dla kierowników i pracowników) Celem kursu jest teoretyczne i pratyczne przygotowanie słuchaczy do podjęcia pracy w stacji paliw płynnych w charakterze prowadzącego ją lub w charakterze sprzedawcy. Wymagania stawiane kandydatom to ukończone 18 lat, wykształcenie minimum średnie dla osób prowadzących stację, a zasadnicze dla sprzedawców oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do pracy w stacji paliw. Kandydaci zostaną zapozani z zasadami bezpieczeństwa na stacji paliw; marketingiem sprzedażowym, dokumentacją stacji paliw, magazynowaniem i dystrybucją gazu płynnego.
Przedstawiciel handlowy Nabycie umiejętności m.in. w zakresie: autoprezentacji; kominikacji werbalnej i niewerbalnej; negocjacji; erystyki; radzenia sobie ze stresem; oraz poznanie technik prezentacji i sprzedaży produktu.
Sprzedawca / Handlowiec Nabycie przez słuchaczy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu: organizacji stanowiska pracy; organizacji, techniki i form sprzedaży; podstaw towaroznawstwa, marketingu i reklamy stosowanych w handlu; dokumentacji handlowej a także podstaw obsługi klienta.