Europejski fryzjer 2015-1-PL01-KA102-014605

Informacje o projekcie:

Cel projektu: podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym zawodowym oraz syntezowania wiedzy teoretycznej z praktyczną przez uczniów ,podniesienie wiedzy w zakresie organizacji pracy w przedsiębiorstwach w UE, wypracowania ulepszonych narzędzi pozwalających na osiąganie i standaryzowanie zupełnie nowych umiejętności (matryca ECVET),poznanie europejskich standardów nauki zawodów ,

Rezultaty projektu:

  • wzrost umiejętności zawodowych uczniów pozwalających na efektywne poruszanie się po rynku pracy,

  • uzyskanie certyfikatów potwierdzających odbycie stażu zawodowego, które pozwolą na międzynarodową rozpoznawalność kwalifikacji i transfer kompetencji,

  • wzrost umiejętności językowych i mobilności uczestników stażu zawodowego.

 

Działanie: Erasmus+ 2015

Okres realizacji: 01.06.2015-31.05.2016

Wartość projektu: 11 834,00 EUR