Doradztwo dotyczące środków ochrony roślin – szkolenie uzupełniające