Nauczyciel Języka Polskiego w Szkole Branżowej w Ustroniu

6.09.2023

Praca

Ogłoszenie o Pracy: Poszukiwany Nauczyciel Języka Polskiego w Szkole Branżowej w Ustroniu

Szkoły Branżowe w Ustroniu serdecznie zapraszają do udziału w rekrutacji na stanowisko Nauczyciela Języka Polskiego! Jeśli jesteś pasjonatem polskiego języka i kultury, a także masz zdolność do przekazywania wiedzy młodzieży, to ta oferta jest właśnie dla Ciebie!

Oferujemy:

 1. Atrakcyjne Wynagrodzenie: Zapewniamy wynagrodzenie, które będzie odpowiednie do Twojego doświadczenia i kwalifikacji. Nasza szkoła docenia pracę swoich pracowników.

 2. Przyjazną Atmosferę: U nas panuje przyjazna i wspierająca atmosfera. Zespół pedagogiczny oraz uczniowie tworzą przyjazne środowisko, sprzyjające rozwojowi i nauce.

 3. Doskonałe Możliwości Rozwoju: Dla nas ważne jest, aby nasi nauczyciele mieli możliwość rozwoju zawodowego. Wspieramy udział w szkoleniach i doskonaleniu swoich umiejętności.

 4. Spokojna i Urokliwa Okolica: Nasza szkoła znajduje się w spokojnej i malowniczej okolicy, co stwarza doskonałe warunki do nauki i pracy.

 5. Doskonale Wyposażone Sale Lekcyjne: Sale lekcyjne, w których będziesz prowadzić zajęcia, są doskonale wyposażone w nowoczesny sprzęt, ułatwiający prowadzenie zajęć.

 6. Motywowana Młodzież: Nasza młodzież, w tym klasa maturalna, jest chętna do nauki i zaangażowana w proces edukacyjny.

Szczegóły Stanowiska:

 • Praca w wymiarze 13 godzin lekcyjnych, jednak istnieje możliwość podjęcia pracy w mniejszej ilości godzin.

 • Wynagrodzenie uzależnione od stopnia awansu zawodowego.

Jeśli jesteś zainteresowany(a) podjęciem pracy jako Nauczyciel Języka Polskiego, prosimy o przesłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres e-mail: s-ustron@zdz.katowice.pl

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:
 1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego
  w Katowicach, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Z. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice, NIP 6340135558, stowarzyszenie wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017713, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach (dalej Administrator).
 2.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@zdz.katowice.pl
 3.     Pani/Pana dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (art. 22 Kodeksu pracy) przetwarzane będą w celu aktualnej rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4.     Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pani/Pan na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 5.     Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana
  w dowolnym czasie.
 6.     Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 7.     Pani/Pana dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią/Pana zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane będą wykorzystywane przez rok.
 8.     Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych osobowych, prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 9.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu Pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią/Pana innych danych jest dobrowolne.